Vatten - energi från naturen

◀ Tillbaka

Vattenkraft är ren energi. Vatten är en trygg naturprodukt, en gratis och förnybar energikälla. Det uppstår inga direkta utsläpp och avfall från produktion av vattenkraft. Av dessa skäl favoriserar HST vattenkraft.

Fastän byggande av vattenkraftverk innebär att man tyglar forsar och bygger konstgjorda bassänger är driftskostnaderna av vattenkraftverk låga, och eleffekten har god reglerbarhet. Dessa kraftverk har en lång livslängd eftersom deras teknik är hållbar och de kan drivas i decennier. Man kan öka vattenkraften hållbart genom att förbättra kapaciteten i existerande kraftverk.

Helsingfors Energi levererar oss finsk el som producerats med vattenkraft. Elen är certifierad, vi får således ett ursprungscertifikat av Helsingfors Energi på elens ursprung.

◀ Tillbaka

Vatten - energi från naturen

Förnybara energikällor vatten och vind

Den el som HST använder i sin trafikverksamhet har producerats med nordisk vatten- och vindkraft. Även den el som vi använder i våra fastigheter har producerats genom förnybara energikällor.

Koldioxidutsläppen från produktion med vind- och vattenkraft är noll.

Vesiputous