Utloppsfritt med fillare

◀ Tillbaka

HST främjar cykling genom att utveckla ett stadscykelsystem, cykelstationer och tjänster kring cykling. Idén med stadscykelsystemet är att stöda användningen av kollektivtrafik, möjliggöra infartsresor och göra kortare cykelfärder i centrum smidigare.

Målet är att ta stadscyklarna i användning gradvis och öka systemet stegvis. I sitt fulla utförande skulle systemet omfatta 150 cykelstationer och 1 500 cyklar. Systemet blir färdigt under de närmaste åren.

HST bygger också nya infartsparkeringsplatser för cyklar och förbättrar tjänsterna kring infartsparkeringarna. År 2013 byggde HST tillsammans med regionens andra aktörer totalt cirka 250 nya infartsparkeringsplatser för cyklar. I våras öppnade HST och HRT en s.k. Cykelparkering vid Nordsjö metrostation där man kan lämna cyklar tryggt i låsta förvaringsskåp och fortsätta färden med metron. Skåpen fungerar med HRT:s resekort.

Sommartid upprätthåller HST ett Cykelcenter på Narinkens torg i Kampen. Cykelcentret erbjuder avgiftsfria rådgivningstjänster till cyklister och lånar ut verktyg för självservice av cyklar.

◀ Tillbaka

Utloppsfritt med fillare

Cykling kompletterar kollektivtrafiken

Cykling är en del av stadstrafiken och kompletterar färdmöjligheterna på platser, dit metro-, spårvagns- eller busslinjerna inte når.

HST svarar i enlighet med Helsingfors stads cykelstrategi för byggandet av en del av infrastrukturen som stöder cykling.

Fillarit