HST och miljön

◀ Tillbaka

HST är en positiv miljöpåverkare Den grundläggande utgångspunkten för HST:s verksamhet är att ta hänsyn till miljön.

  • Vi har bundit oss till att bekämpa klimatförändringen.
  • Vi följer huvudstadsregionens klimatstrategi, som har målet att minska växthusutsläppen från trafiken med minst 20 procent före 2030.
  • Vi kontrollerar systematiskt konsekvenserna av vår verksamhet för miljön och utvecklar de bästa alternativen för den.
  • Vi har bundit oss till att förbättra energieffektiviteten i trafikeringen med metron och spårvagnarna liksom även i våra fastigheter.
  • Vi utvecklar energieffektiva trafikeringsmetoder.

Till exempel rutternas smidighet, vagnparkens teknik och förarnas körvanor påverkar trafikeringens energiförbrukning. Vi utbildar våra förare i ekonomiskt körsätt.

  • Vi använder enbart förnybar el.

Vi använder endast nordisk, förnybar energi i spårvagnarna och metron. Hälften av den produceras med vattenkraft, hälften med vindkraft. Det uppstår inga koldioxidutsläpp vid produktionen av sådan kraft.

Vi har använt nordisk, förnybar el sedan 2012. Helsingfors Energi levererar den till oss som certifierad.

Vi har en central roll i produktionen av hållbar stadstrafik. Planeringen av Helsingfors kollektivtrafik utgår från att spårtrafiken utvidgas under de kommande åren och decennierna.

◀ Tillbaka

HST och miljön

Elförbrukning

HST kontrollerar sin elförbrukning noggrant och strävar efter att minska förbrukningen och uppnå en så hög energieffektivitet som möjligt inom såväl trafikering som byggandet.

Trafikeringens elförbrukning 2012–2013

Total förbrukning GWh

Spårtrafiken 30,1 29,9
Metrotrafiken 45,8 44,8

Förbrukning kWh/passagerare/km

Spårtrafiken 0,24 0,24
Metrotrafiken 0,11 0,11

Energiförbrukning i fastigheter 2013 (el och värme) GWh

Metrostationerna 27,8
Depåerna 27,3
Övriga fastigheter 3,1
Sammanlagt 58,2
Suomenlinnan lautta