HST

◀ Tillbaka

Är det möjligt att resa rent utan utsläpp? Det är det. Du är själv en motor när du färdas gående, med cykel eller rullskridskor eller ett sparkbräde.

Om du väljer ett motorfordon ska du helst välja ett kollektivtrafikmedel. En effektivt skött kollektivtrafik belastar miljön mindre än privatbilism.

De allra lägsta utsläppen kommer från spårtrafiken, till exempel metron och spårvagnarna, eftersom de inte orsakar några koldioxidutsläpp alls. Dessa trafikmedel har stor transportkapacitet och vagnparken lång livslängd och detta gör dem även mer ekologiska. Ett metrotåg transporterar samma mängd passagerare som 700 personbilar.

Trafiken producerar en knapp fjärdedel av alla koldioxidutsläpp i huvudstadsregionen. Personbilarna står för över 50 % av trafikens utsläpp, den övriga vägtrafiken för 35 %, båttrafiken 9 % och spårtrafiken 2 %.

Metro- och spårvagnstrafiken är koldioxidfri. Miljökonsekvenserna av trafikeringen med metro och spårvagnar begränsas till elenergin som de använder och hur den produceras.

Vid trafikering med metro och spårvagnar använder HST energi som producerats rent: vatten- och vindkraft. Åk således rent på spår!

◀ Tillbaka

HST

HST

HST, dvs. Helsingfors stads trafikverk är ett trafikbolag för spårvagnar och metrotåg som äger och upprätthåller infrastrukturen för kollektivtrafik. HST driver också Sveaborgs färjetrafik tillsammans med sitt dotterbolag Sveaborgs Trafik.

Vi verkar i nära samarbete med beställaren och planeraren HRT, dvs. Helsingforsregionens trafik.

Det görs cirka 252 miljoner resor om året med kollektivtrafiken i Helsingfors och cirka hälften av resorna åks med HST: med metron, spårvagnarna eller Sveaborgsfärjan.

Metro tulee tunneliin