Fräscht med spårvagn

◀ Tillbaka

Helsingfors spårvagnar träder in i ett nytt tidevarv. År 2018 finns det redan 40 Arctic spårvagnar i trafik i Helsingfors. Arctic är energieffektivare och miljövänligare än sin föregångare. Den nya vagnen är lättare i relation till varje passagerarplats och därför körs sträckorna med mindre energi än tidigare.

Bromsenergin tas tillvara och används för ventilation samt på vintern för uppvärmning av vagnen. På sommaren minskar selektivglasen behovet av avkylning. Vagnarnas LED-belysning sparar upp till 40–60 procent energi jämfört med den gamla lysrörsbelysningen. Vagnarna har också bättre möjligheter till återmatning av körenergi än tidigare.

Tack vare vändbara boggier och sin smidiga konstruktion kör Arcticvagnen mjukt. De ger resekomfort, minskar körbullret och sparar skenorna. Den nya vagnmodellen är uttryckligen planerad för Helsingfors och den är av inhemsk produktion.

Även bannätet växer. Flera utvidgningar av spårtrafiken planeras, till exempel spårlinjer till Sumparn och Ilmala. Det planeras också en spårförbindelse till Degerö. Att utveckla och utvidga spårtrafiken är ett av de effektivaste sätten att minska såväl trafikens miljöutsläpp som förbrukningen av total energi.

◀ Tillbaka

Fräscht med spårvagn

HST Spårtrafik

Spårvagnarna i Helsingfors körs av HST Spårtrafik på beställning av HRT. Spårtrafiken har cirka 57 miljoner passagerare årligen.

HST förbättrar spårvagnarnas teknik och utbildar förarna i energieffektivt körsätt. Allt som allt har 52 gamla ledspårvagnar under de senaste åren utvidgats med en låggolvssektion med vilken man har fått vagnen tillgänglig, fler passagerarplatser och flera år längre livslängd. De nya spårvagnarna i produktion har planerats med hänsyn till miljöperspektiv.

HST har utbildat förarna i ekonomiskt körsätt alltsedan 1980-talet. I framtiden kan förarna även själva kontrollera konsekvenserna av sitt körsätt för spårvagnens energiförbrukning.

Kiskot