Bekvämt med metro

◀ Tillbaka

Metron är ett energieffektivt och klimatvänligt trafikmedel som kan transportera stora människomassor snabbt. Därför sträcker sig metrolinjen även västerut under de närmaste åren. Ibruktagandet av Västmetron minskar växthusutsläppen avsevärt och förbättrar luftkvaliteten kring Västerleden i Esbo och Västra Helsingfors.

Automatiseringen av metron förbättrar energieffektiviteten ytterligare. Till exempel accelereringar och inbromsningar kan automatiseras så att de sker optimalt. Man har även kunnat minska metrons elförbrukning per körd linjekilometer med en iskross- och smältmaskin som kallas "isvalross" (jäämursu). Den håller strömskenans underlag rent från snö och is och hjälper metrotågen att köra jämt också på vintern.

Det mest centrala målet med Helsingfors stads miljöpolitik är att Helsingfors är kolneutralt före 2050. Utvidgandet av metrotrafiken intar en stark plats för att nå målet.

Metron liksom också spårvagnarna får oavbrutet goda vitsord vid enkäter som mäter passagerarnöjdhet.

◀ Tillbaka

Bekvämt med metro

HST Metrotrafik

Metrotågen i Helsingfors körs av HST Metrotrafik på beställning av HRT. Metrotrafiken har cirka 65 miljoner passagerare årligen.

Metrotrafiken är en effektiv trafikform för miljön. Metrotrafikens elförbrukning per passagerarkilometer är den lägsta i stadstrafiken.

Metrodepåns energi-, vatten- och kemikalieförbrukning kontrolleras och man undviker onödiga energi- och vattensvinn genom att hålla anordningarna i skick. Tågtvättmaskinerna återanvänder cirka 85 procent av vattnet som de använder: detta sparar avsevärda mängder rent vatten.

Metro vauhdissa