Tuuli - loputonta energiaa

◀ Takaisin

Tuulivoiman tuottaminen tarkoittaa ilman virtauksen muuntamista tuuliturbiineilla sähköksi. Tuulimyllyt pyörivät jo satoja vuosia sitten, mutta nykyisin voimme valjastaa ilman virtaukset tehokkaasti sähköksi nykyaikaisilla tuulivoimaloilla.

Tuulivoimalat vaativat vain pienen maa-alan, mikä on tehokasta tuotettavaan energiamäärän nähden. Suomen tuulivoimalat tuottavat sähköä keskimäärin kaksi tai kolme megawattia, suurimmat yltävät viiteen megawattiin.

Tuulivoima on maailman nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto, ja Suomessakin tuuliolot ovat hyvät tuulivoiman tuottamiseen. Tuulivoimakapasiteettia Suomessa on mahdollista lisätä vielä huomattavasti, sillä vasta noin prosentti Suomessa kulutetusta sähköstä tuotetaan tuulivoimalla.

Tuulivoimasta ei synny suoria päästöjä ilmaan, veteen tai maaperään, siksi HKL suosii pohjoismaista tuulivoimaa.

◀ Takaisin

Tuuli - loputonta energiaa

Tuuli ja vesi

HKL:n liikennöinnissään käyttämä sähkö on tuotettu pohjoismaisella vesi- ja tuulivoimalla. Käytämme uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä myös kiinteistöissämme.

Tuuli- ja vesivoiman tuotannosta ei aiheudu suoria hiilidioksidipäästöjä.

Tuulimyllyt