HKL ja ympäristö

◀ Takaisin

HKL on myönteinen ympäristövaikuttaja. Ympäristön huomioon ottaminen on HKL:n toiminnan peruslähtökohta.

  • Olemme sitoutuneet ilmastonmuutoksen torjumiseen.
  • Noudatamme pääkaupunkiseudun ilmastostrategiaa, jonka tavoitteena on vähentää liikenteen kasvihuonepäästöjä ainakin 20 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.
  • Seuraamme järjestelmällisesti toimintamme ympäristövaikutuksia ja kehitämme ympäristön kannalta parhaita vaihtoehtoja.
  • Olemme sitoutuneet parantamaan energiatehokkuutta metron ja raitiovaunujen liikennöinnissä sekä kiinteistöissämme.
  • Kehitämme energiatehokasta liikennöinnin tapaa.

Liikennöinnin energiankulutukseen vaikuttavat esimerkiksi reittien sujuvuus, kaluston tekniikka ja kuljettajien ajotapa. Koulutamme kuljettajiamme taloudelliseen ajotapaan.

  • Käytämme vain uusiutuvaa sähköä.

Käytämme raitiovaunuissa ja metrossa vain pohjoismaista uusiutuvaa energiaa. Puolet siitä tuotetaan vesivoimalla, puolet tuulivoimalla. Näiden tuotannosta ei synny hiilidioksidipäästöjä.

Pohjoismaista, uusiutuvaa sähköä olemme käyttäneet vuodesta 2012. Sen toimittaa meille sertifioituna Helsingin Energia.

Meillä on keskeinen rooli kestävän kaupunkiliikenteen tuottamisessa. Helsingin joukkoliikenteen suunnittelu perustuu raideliikenteen kasvattamiseen tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.

◀ Takaisin

HKL ja ympäristö

Sähkönkulutus

HKL seuraa tarkasti sähkönkulutustaan ja pyrkii kulutuksen vähentämiseen sekä mahdollisimman suureen energiatehokkuuteen niin liikennöinnissä kuin rakentamisessa.

Liikennöinnin sähkönkulutus 2012-2013

Kokonaiskulutus GWh

Raitioliikenne 30,1 29,9
Metroliikenne 45,8 44,8

Kulutus kWh/matkustajakm

Raitioliikenne 0,24 0,24
Metroliikenne 0,11 0,11

Kiinteistöjen energiankulutus 2013 (sähkö ja lämpö) GWh

Metroasemat 27,8
Varikot 27,3
Muut kiinteistöt 3,1
Yhteensä 58,2
Suomenlinnan lautta